Home-verloskundige-praktijk landsmeer oostzaan amsterdam
Praktijk verloskundige-praktijk landsmeer oostzaan amsterdam
Kinderwens verloskundige-praktijk landsmeer oostzaan amsterdam
Aanmelden verloskundige-praktijk landsmeer oostzaan amsterdam
Zwangerschap verloskundige-praktijk landsmeer oostzaan amsterdam
Bevalling verloskundige-praktijk landsmeer oostzaan amsterdam
Kraambed verloskundige-praktijk landsmeer oostzaan amsterdam
Wist u dat - verloskundige-praktijk landsmeer oostzaan amsterdam
handige links verloskundige-praktijk landsmeer oostzaan amsterdam
contact verloskundige-praktijk landsmeer oostzaan amsterdam

Home | Praktijk | Kinderwens | Aanmelden | Zwangerschap | Bevalling | Kraambed | Wist u dat | Handige links | Contact

Disclaimer | Privacy statement

Disclaimer


De door Verloskundigepraktijk Stephania Stevens verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Verloskundigepraktijk Stephania Stevens kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Verloskundigepraktijk Stephania Stevens en de (eventuele) overige leveranciers en/of betrokkenen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Verloskundigepraktijk Stephania Stevens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Verloskundigepraktijk Stephania Stevens worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Verloskundigepraktijk Stephania Stevens.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.
Afnemer is verplicht aanwijzingen van Verloskundigepraktijk Stephania Stevens omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen.

Intellectueel eigendom

Copyright (auteursrecht) is berust bij de respectievelijke eigenaren. Nadruk verboden. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, te wijzigen, te verwijderen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de auteur ervan. Trademarks (handelsmerken) zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en mogen niet gebruikt worden zonder toestemming van de respectievelijke eigenaren.

Waar bent u nu:   Home | Disclaimer